MEMBER  |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책 에 동의합니다.
VISON SEONGEUN

성숙한 교인, 행복한 가정, 건강한 교회, 위대한 나라

SEONGEUN CHURCH
주일예배말씀
HOME  |  예배와말씀  | 주일예배말씀
 • 전체게시물 110건 / 1페이지
  탁 현 균 목사   |   2022.8.7   |   마태복음 6:25~34   |   1일 전   |   조회  7
  탁 현 균 목사   |   2022.7.31   |   마태복음 6:16~18   |   8일 전   |   조회  1162
  탁현균 목사   |   2022.7.24   |   마태복음 6:5~15   |   15일 전   |   조회  1248
  탁현균 목사   |   2022.7.17   |   마태복음 6:5~8   |   22일 전   |   조회  1732
  탁 현 균 목사   |   2022.7.10   |   다니엘 2:25~30   |   22-07-10   |   조회  2358
  탁 현 균 목사   |   2022.7.3   |   마태복음 5:8   |   22-07-03   |   조회  2448
  탁현균 목사   |   2022.6.19   |   마태복음 5장 5절   |   22-06-19   |   조회  2979
  탁 현 균 목사   |   2022.6.12   |   마태복음 5:4   |   22-06-12   |   조회  3164
  탁 현 균 목사   |   2022.6.5   |   마태복음 5:3   |   22-06-05   |   조회  4156
  탁현균 목사   |   2022.5.29   |   다니엘 1:1~9   |   22-05-29   |   조회  3948
  방 현 목사   |   2022.5.22   |   마태복음 16:13~18   |   22-05-22   |   조회  4001
  탁현균 목사   |   2022.5.22   |   디모데후서 1:1~7   |   22-05-22   |   조회  3419

  주일예배말씀
  “염려를 믿음으로”
  마태복음 6:25~34 탁 현 균 목사
  2022.8.7
  기도의향기
  1128 주일예배기도 
  교회앨범
  여름성경학교 
  부천성은교회
  성숙한 교인, 행복한 가정, 건강한 교회, 위대한 나라
  032-667-0012
  032-667-7170
  kt5086@hanmail.net
  ※ 온라인헌금
  국민은행 162-01-0006-121    예금주:성은교회
  
  회원가입약관 | 개인정보취급방침| 청소년보호정책| 이메일주소 무단수집거부| 전체 최근게시글
 • 성은교회 | 담임목사 : 허원배 | 주소 : 경기도 부천시 소사구 성주로23번가길 10
  TEL : 032-667-0012 | FAX : 032-667-7170 | E-MAIL : kt5086@hanmail.net
  Copyright ©2015~2022   seongeun.co.kr. All Rights Reserved.
  032-667-0012
  032-667-7170
  kt5086@hanmail.net